Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Ρίζες & παραδόσεις. Συζητάμε και γλεντάμε στον Μανδραγόρα!

 


Η συλλογικότητα «Από Κοινού» και το βιβλιοπωλείο Κηρήθρες σε συνεργασία με τη μουσική σκηνή Μανδραγόρας  σας προσκαλούν το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 20:30, σε μια βραδιά όπου θα συνδυάσουμε τις γνώσεις για τις ρίζες και παραδόσεις μας, με άφθονο κέφι και παραδοσιακή μουσική.

Από το παρελθόν στο παρόν. Ρίζες, παραδόσεις, ταυτότητες.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ευημερία χωρίς ανάπτυξη


Ζούμε σε έναν πλα­νήτη με πεπε­ρα­σμέ­νους πόρους και δυνα­τό­τη­τες. Σε αυτό τον κόσμο ωστόσο το καθε­στώ­τος λυσ­σάει για συνεχή ανά­πτυξη υπο­σχό­μενο κοι­νω­νική ευη­με­ρία. Αυτή η λύσσα προ­κά­λεσε άλλη μια οικο­νο­μική φού­σκα, που έσκασε πάνω μας, εντεί­νο­ντας την εκμε­τάλ­λευση ανθρώ­που και φύσης. Η δε μαγική λύση που το σύστημα ξανα­προ­τεί­νει είναι
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...